Střední škola

Aktuality a novinky týkající se Střední zdravotnické školy.

Schůzky rodičů

V pátek 24. 11. 2017 proběhnou od 16:00 hod. schůzky rodičů. Umístění jednotlivých tříd v učebnách bude vyvěšeno ve vstupních prostorách školy.

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

Kalendář přijímacích zkoušek odevzdání přihlášky: 1. března 2018 jednotná přijímací zkouška 1. termín – 12. dubna 2018 2. termín – 16. dubna 2018 školní přijímací zkouška (jen obor AZT) 1. termín – […]

Kulturní klub zahájil svou činnost!

V pátek 13. října roku 2017 navštívili žáci naší školy divadelní představení v Jihočeském divadle s názvem Úča musí pryč. Dílo německého autora Lutze Hubnera, který ve své hře […]

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2018

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2017/2018 se uskuteční v dubnu až červnu 2018. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2017 řediteli školy. Formulář přihlášky obdrží žáci maturitních ročníků po […]

Volný den – 29. 9. 2017

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje pro žáky ředitel školy z organizačních důvodů na pátek 29. 9. 2017 […]

Konference zubních techniků

Konference zubních techniků se koná ve dnech 5. a 6. října 2017 v budově školy. Pozvánka Program Přihláška – PDF, DOC