Maturitní zkoušky

Základní dokumenty pro ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném zněmí
  • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2018

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2017/2018 se uskuteční v dubnu až červnu 2018. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2017 řediteli školy. Formulář přihlášky obdrží žáci maturitních ročníků po […]

Maturitní zkoušky – zkušební období 2018

Přihlášování žáků Formulář přihlášky žáci vyplní a odevzdají nejpozději 1. prosince 2017 (včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky). Tento termín […]

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období 2017

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 4. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017. V termínu mezi 4. a 8. září 2017 se budou konat didaktické testy a písemné práce společné […]

Maturitní zpravodaj

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo první tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce. Vydání s pořadovým číslem 40 je zaměřeno na maturitní zkoušku ve společné části […]

Výsledkový portál žáka

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, […]

Termíny maturitních zkoušek

Stanovení termínů ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitní zkoušky – jarní zkušební termín 2017.