Maturitní zkoušky

Základní dokumenty pro ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném zněmí
  • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění

Maturitní zpravodaje

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání opět připravilo tematicky zaměřená čísla Maturitního zpravodaje: cizí […]

Výsledkový portál žáka

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména […]