Přijímací zkoušky na SZŠ

Aktuální informace o přijímacích zkouškách na Střední zdravotnickou školu v Českých Budějovicích, Husova 3.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro zájemce o vzdělávání na odloučených pracovištích v Prachaticích a Strakonicích se […]

Praktická sestra

NOVELOU ZÁKONA Č. 96/2004 SB. SE MĚNÍ NÁZEV A NĚKTERÉ KOMPETENCE STÁVAJÍCÍHO MATURITNÍHO OBORU […]