Přijímací zkoušky na VOŠZ

Aktuální informace o přijímacích zkouškách na Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Českých Budějovicích, Husova 3.

Pokusné ověřování

Zařazení školy do pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního.