Exkurze do Jihočeského muzea

V průběhu měsíce října a měsíce listopadu se třídy ZA2A, ZA2B, LY2 a PS1A zúčastnily exkurze v Jihočeském muzeu. Exkurze nesla název  „První světová válka- léta zkázy a bolesti“. Studenti hodinu a půl poslouchali komentovanou prohlídku, zároveň po dobu zajímavých informací si sami vytvářeli brožurku obsahující ty nejdůležitější momenty tohoto období.

Jejich postřehy sepsala studentka Muala Ejupi z PS1A: „Dne 1.11 jsme šli na exkurzi do Jihočeského muzea. Exkurzí nás doprovázel milý a sympatický průvodce, který nám vysvětlil, proč k válce došlo, jaké v té době byly podmínky a nechyběla ani zkouška vojenské uniformy. Pěkně upravené a zpracované byly zákopy, ve kterých vojáci za války pobývali. Po čase exkurze jsme měli za úkol sbírat papírky s informacemi a zakládat si je do desek, protože nové informace se vždy hodí. Celá exkurze byla pěkná a poučná.“

Mgr. Michaela Korostenski