Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školní roce 2019/2020.