Krajské kolo soutěže z poznatků Klinické propedeutiky a patofyziologie

„Klinická propedeutika a patofyziologie zajímavě“

Dne 20. 3. 2019 proběhl na naší škole 1. ročník krajského kola soutěže z poznatků Klinické propedeutiky a patofyziologie „Klinická propedeutika a patofyziologie zajímavě“.

Odborné porotě, ve které zasedly odborné učitelky ze všech čtyřech zúčastněných středních zdravotnických škol, bylo představeno celkem osm prezentací – za každou školu dvě. Práci si s nimi dalo 13 žáků z oborů Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Kromě tří žáků z naší školy, přijelo dalších 10 z Jindřichova Hradce, Tábora a Českého Krumlova. Nejčastěji zvolenými tématy prací byla onemocnění z oblasti patologie, ke kterým autoři připojili kasuistiku. Kasuistika byla v letošním roce novinkou, aby obohatila teoretické informace ke zvolenému tématu o pohledy z praxe a ze strany osob těmito chorobami trpícími. Tento krok byl všemi ohodnocen kladně, protože práce opravdu ožily a poskytly všem mnoho zajímavých informací a postřehů.

K velké radosti zaujaly nejvíce prezentace našich žákyň. Pochvalu si však za výborné výkony zaslouží všichni zúčastnění. A nyní se můžeme opět těšit na příští školní rok!

Nejúspěšnější žákyně odměnil diplomy a cenami ředitel školy:

  1. místo    Čížková Klára, Č. Budějovice, ZA2B – Roztroušená skleróza
  2. místo    Hampejsová Pavla, Dvořáková Martina, Č. Budějovice, LY3 –  Nemoci srdce
  3. místo    Plačková Adéla, Ranglová Vendula, J. Hradec, ZA2 –  Xeroderma pigmentosum

Nejlepší oceněné žákyně

Mgr. Eva Pokorná, odborná učitelka