Konverzační soutěž v NěJ

Tradiční soutěž v konverzaci v německém jazyce proběhla 3.12.2018. Kvalitně byla obsazena především první kategorie, kde byl problém vybrat vítězky, neboť úroveň všech zúčastněných byla skutečně vysoká.

První dvě místa nakonec obsadila děvčata z PS1B Nela Špinarová a Adéla Vališová, o třetí místo se podělily žákyně z LY1 Kateřina Velková a Magdaléna Krejčí.

V druhé kategorii se umístili na prvních třech místech následující účastníci soutěže – Sára Kubešová, Lucie Šteflíčková a Martin Šprincel.

Děkujeme za účast všem a vítězům blahopřejeme.

Vyučující německého jazyka