Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období 2019

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 2. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2019.

V termínu od 2. do 4. září 2019 se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky, ústní zkoušky společné části 9. září 2019.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají 9. září 2019.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny zkoušek profilové části.

Přehled důležitých termínů

  • 15. 8. 2019  MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
  • 16. 8. 2019  Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
  • 2.–4. 9. 2019  Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.
  • 9. 9. 2019 Konání ústních zkoušek SČ MZ a profilových zkoušek na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice

Podrobnější informace k podzimnímu zkušebnímu období

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období řediteli své školy a učiní tak nejpozději do 25. června 2019. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy.

Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem 3 pokusy a zkoušku musí vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.

Pro žáky, kteří nebyli připuštěni k jarnímu zkušebnímu období a v létě budou skládat reparát nebo dodatečnou klasifikaci, se jedná o první, řádný termín zkoušky.

Náhradní zkoušku pak vykonávají ti žáci, kteří byli na jaře ředitelem školy řádně omluveni. Náhradní zkoušky se mohou konat z povinných i z nepovinných zkoušek.

Pro žáky, kteří některou zkoušku či dílčí zkoušku v předešlém termínu nevykonali úspěšně (včetně těch, kteří zkoušku nekonali a omluva jim nebyla ředitelem školy uznána), se jedná o zkoušku opravnou. Opravné zkoušky se konají pouze u povinných zkoušek, neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují.

Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět. K náhradním a opravným zkouškám se žák nemusí nutně přihlásit ihned v podzimním zkušebním období 2019, ale během 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku studia, jak je uvedeno výše.

Termín pro písemné zkoušky společné části MZ v podzimním období byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášen od 2. do 6. září 2019 a zkoušky se budou konat na tzv. spádových školách, na které budou žáci přiděleni s ohledem na vzdálenost od vlastní kmenové školy.

Jednotné zkušební schéma zveřejní Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2019. Toto schéma bude následně publikováno na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz. O termínu a místě konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky budou přihlášení žáci rovněž informováni prostřednictvím pozvánky k písemným zkouškám, kterou obdrží v druhé polovině srpna od ředitele své školy v papírové či elektronické podobě, nebo si ji nechají zaslat přes výsledkový portál žáka.

Žákovský seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury odevzdávají žáci řediteli školy nejpozději do 30. června 2019.

Maturitní kalendář pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2019 zatím nebyl zveřejněn.