Termín maturitních zkoušek – podzimní zkušební období 2017

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky – viz zaslaná pozvánka

Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • MSR 4.  – 30. srpna 2017 od 7:30 hodin

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

  • všechny třídy – 11. září 2017 od 7:30 hod.