Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období 2020

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období řediteli své školy a učiní tak nejpozději do 25. července 2020.

Žákovský seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury odevzdávají žáci řediteli školy nejpozději do 25. července 2020.

Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem 3 pokusy a zkoušku musí vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.

Náhradní zkoušku pak vykonávají ti žáci, kteří byli na jaře ředitelem školy řádně omluveni. Náhradní zkoušky se mohou konat z povinných i z nepovinných zkoušek.

Pro žáky, kteří některou zkoušku či dílčí zkoušku v předešlém termínu nevykonali úspěšně (včetně těch, kteří zkoušku nekonali a omluva jim nebyla ředitelem školy uznána), se jedná o zkoušku opravnou. Opravné zkoušky se konají pouze u povinných zkoušek, neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují.

Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět. K náhradním a opravným zkouškám se žák nemusí nutně přihlásit ihned v podzimním zkušebním období 2020, ale během 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku studia, jak je uvedeno výše.

Termín pro písemné zkoušky společné části MZ v podzimním období byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášen od 1. do 4. září 2020 a zkoušky se budou konat na tzv. spádových školách, na které budou žáci přiděleni s ohledem na vzdálenost od vlastní kmenové školy.

Maturitní kalendář pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2020 zatím nebyl zveřejněn.