Zkvalitnění školního časopisu

Evidenční číslo žádosti: 1086901131

Celkové náklady projektu v Kč: 55 273,20

Výše poskytnutého grantu JčK v Kč: 40 000 Kč , tj. 72,37 %

Cílem projektu bylo zlepšení technického vybavení školní redakce a umožnění studentům navštěvovat více kulturních akcí.

Školní redakce za peníze z grantu pořídila notebook s příslušenstvím, barevnou tiskárnu a digitální fotoaparát. Studenti tak budou mít díky pořízení notebooku možnost věnovat se psaní do časopisu o volných hodinách. Členy redakce se díky lepšímu vybavení mohli stát i studenti, kteří mají doma špatný přístup k počítači a internetu. Všechny novinové články si pak redakční rada zpracuje společně v notebooku. A zmizí i problém s jednotnou úpravou článků. Barevná tiskárna zlepší vzhled časopisu, hlavně u publikovaných fotografií, které dokreslují atmosféru článku.

Finanční prostředky poskytnuté na pokrytí návštěv kulturních zařízení a událostí umožnily rozšíření časopisu o recenze a zajímavé zprávy z oblasti kultury. Studenti mohli sami hodnotit filmy, divadla, koncerty, na které by se běžně kvůli omezeným finančním možnostem nedostali. Dostali tak možnost zkusit si, jak se dělá pravá recenze či reportáž.