PS4 – Obecná psychologie

Autor: Mgr. Veronika Plecerová

Kontakt: plecerova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Čití a vnímání
02 – Čití a vnímání – pracovní list
03 – Čití a vnímání – test
04 – Představy a fantazie
05 – Představy a fantazie – pracovní list
06 – Představy a fantazie – test
07 – Paměť a učení
08 – Paměť a učení – pracovní list
09 – Paměť a učení – test
10 – Myšlení a řeč
11 – Myšlení a řeč – pracovní list
12 – Myšlení a řeč – test
13 – Pozornost
14 – Pozornost – pracovní list
15 – Pozornost – test
16 – Emoce
17 – Emoce – pracovní list
18 – Emoce – test
19 – Poruchy psychických procesů
20 – Poruchy psychických stavů