IT3 – Úvod do studia počítačových technologií

Autor: Mgr. Jana Uhlíková (1–10), Mgr. Martin Mach (11–20)

Kontakt: uhlikova@szscb.cz, mach@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Historie výpočetní techniky
02 – Základní pojmy ve výpočetní technice
03 – Externí zařízení počítače
04 – Porty a rozhraní, záznamová média, druhy počítačů
05 – Opakování
06 – Kalkulačka
07 – Operační systém
08 – Operační systém – průzkumník, schránka
09 – Operační systém – klávesové zkratky
10 – Operační systém – opakování
11 – Ochrana dat v počítači I.
12 – Ochrana dat v počítači II.
13 – Etika, právo, licence
14 – Počítačové sítě – úvod
15 – Počítačové sítě – LAN
16 – Počítačové sítě – Internet
17 – Web
18 – Služby Internetu
19 – Internet jako zdroj informací
20 – Elektronická komunikace