MA1 – Základní poznatky z matematiky

Autor: RNDr. Helena Jandová

Kontakt: jandova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Číselné množiny, druhy čísel, číselné obory
02 – Obor přirozených čísel
03 – Obor celých čísel
04 – Obor racionálních čísel
05 – Obor reálných čísel
06 – Množiny I. – Základní množinové pojmy
07 – Množiny II. – Operace s množinami
08 – Množiny III. – Průnik a sjednocení množin
09 – Množiny IV. – Úlohy
10 – Intervaly I. – Základní pojmy
11 – Intervaly II. – Příklady
12 – Absolutní hodnota reálného čísla
13 – Mocniny s přirozeným mocnitelem
14 – Mocniny s celým exponentem
15 – Mocniny s racionálním exponentem
16 – Druhá odmocnina
17 – Třetí odmocnina
18 – N-tá odmocnina
19 – Vyjádření neznámé ze vzorce
20 – Opakování