MA2 – Funkce, rovnice a nerovnice, slovní úlohy

Autor: Mgr. Jana Lvová

Kontakt: lvova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Funkce – úvod
02 – Lineární funkce
03 – Lineární funkce s absolutní hodnotou
04 – Vlastnosti funkcí
05 – Lineární funkce – cvičení
06 – Kvadratické funkce I
07 – Kvadratické funkce II
08 – Lineární rovnice (pracovní list)
09 – Lineární rovnice s absolutní hodnotou (pracovní list)
10 – Lineární nerovnice (pracovní list)
11 – Soustavy lineárních nerovnic (pracovní list)
12 – Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru (pracovní list)
13 – Lineární nerovnice s absolutní hodnotou (pracovní list)
14 – Soustavy lineárních rovnic (pracovní list)
15 – Kvadratické rovnice (pracovní list)
16 – Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratických rovnic (pracovní list)
17 – Slovní úlohy – úlohy o pohybu (pracovní list)
18 – Slovní úlohy – úlohy o společné práci (pracovní list)
19 – Slovní úlohy – procenta (pracovní list)
20 – Slovní úlohy – roztoky (pracovní list)