OS1 – Ošetřovatelství – cvičení

Autor: Bc. Irena Sklenářová (1–5), Mgr. Hana Rybáková (6–20)

Kontakt: sklenarova@szscb.cz, rybakova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Obvazový materiál
02 – Obvazová technika – úvod, šátkové obvazy
03 – Obinadlové obvazy
04 – Náplasťové obvazy, prakové obvazy, obvazy z pružných materiálů
05 – Obvazová technika – test
06 – Nozokomiální nákazy
07 – Péče o pomůcky – dezinfekce
08 – Péče o pomůcky – dezinfekce a sterilizace – test
09 – Péče o pomůcky – druhy sterilizace
10 – Péče o pomůcky – chemická sterilizace
11 – Lůžko pro nemocné, polohy, pomocná zařízení lůžka – test
12 – Základní vybavení lůžka
13 – Péče o kůži – opruzeniny
14 – Péče o kůži – dekubity
15 – Výživa nemocných – test
16 – Péče o dutinu ústní
17 – Ranní a večerní toaleta nemocných
18 – Péče o vlasy
19 – Výživa nemocných
20 – Stravování nemocných