OS3 – Podávání léků

Autor: Mgr. Hana Rybáková (1–5), Bc. Irena Sklenářová (6–20)

Kontakt: rybakova@szscb.cz, sklenarova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Podávání léků – obecně
02 – Podávání léků – ústně
03 – Podávání léků na kůži
04 – Podávání léků – do oka, ucha, nosu
05 – Podávání léků – rektálně, do pochvy
06 – Inhalace
07 – Oxygenoterapie – kyslíková terapie
08 – Inhalace, oxygenoterapie – test
09 – Podávání léků injekcemi
10 – Intrakutánní a subkutánnípodávání léků
11 – Aplikace inzulinu a antikoagulancií
12 – Intramuskulární injekce
13 – Intravenózní podávání léků
14 – Aplikace injekcí – test
15 – Télní tekutiny
16 – Infuzní roztoky
17 – Infuze – periferní žilní kanylace
18 – Infuze – centrální žilní přístupy
19 – Dárcovství krve, transfuzní přípravky, krevní deriváty
20 – Transfuze