OZ1 – Ochrana veřejného zdraví

Autor: MUDr. Zdeňka Kasková

Kontakt: kaskova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Morfologie a fyziologie bakterií
02 – Viry, houby, parazité
03 – Mikrobiologická diagnostika
04 – Antimikrobní látky
05 – Mikroorganismy, mikrobiologická diagnostika a léčba infekčních nemocí
06 – Funkce a anatomický základ imunitního systému
07 – Nespecifická imunitní odpověď
08 – Specifická imunitní odpověď
09 – Poruchy imunity
10 – Imunomodulace
11 – Anatomický základ imunity, imunitní mechanismy, patologie imunity
12 – Epidemický proces
13 – Epidemiologická opatření
14 – Alimentární infekce
15 – Respirační infekce I
16 – Respirační infekce II
17 – Zoonózy a choroby přenášené vektory
18 – Povrchové nákazy kůže a sliznic, ranné infekce
19 – Sexuálně přenosné nákazy
20 – Epidemický proces, epidemiologická opatření, infekce podle přenosu