PP1 – První pomoc

Autor: Bc. Irena Sklenářová (1–4, 7–12), Mgr. Hana Rybáková (5–6, 13–20)

Kontakt: sklenarova@szscb.cz, rybakova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Jednotný postup v poskytování první pomoci
02 – Základní druhy obvazů
03 – Vyšetření postiženého
04 – Polohování a transport
05 – Neodkladná resuscitace – zásady
06 – Neodkladná resuscitace – zástava dýchání a srdeční masáž
07 – Krvácení
08 – Šok, bezvědomí
09 – Poškození teplem – popáleniny, úpal, úžeh
10 – Poškození chladem, elektrickým proudem a chemickými látkami
11 – Rány
12 – Zlomeniny
13 – Poranění hlavy
14 – Poranění páteře
15 – Bezvědomí a šok – test
16 – Krvácení – test
17 – Poranění hlavy, páteře, míchy, hrudníku a břicha – test
18 – Poranění kostí a kloubů, rány – test
19 – Poškození teplem, chladem, chemickými látkami a elektrickým proudem – test
20 – První pomoc – souhrnný test