PS7 – Sociální psychologie a úvod do sociální komunikace

Autor: Mgr. Ilona Bláhová (1–10), PhDr. Yvetta Pužejová (11–21)

Kontakt: blahova@szscb.cz, puzejova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Socializace a socializační činitelé – prezentace
02 – Socializace a socializační činitelé – test
03 – Socializace a socializační činitelé – pracovní list
04 – Rodina jako významný socializační prvek – prezentace
05 – Rodina jako významný socializační prvek – test
06 – Rodina jako významný socializační prvek – pracovní list
07 – Sociální percepce, sociální učení a sociální postoje – prezentace
08 – Sociální percepce, sociální učení a sociální postoje – test
09 – Sociální percepce, sociální učení a sociální postoje – pracovní list
10 – Sociální struktury a sociální skupiny – prezentace
11 – Sociální struktury a sociální skupiny – test
12 – Sociální struktury a sociální skupiny – pracovní list
13 – Sociální pozice/status, sociální role – prezentace
14 – Sociální pozice/status, sociální role – test
15 – Sociální pozice/status, sociální role – pracovní list
16 – Sociální patologie – prezentace
17 – Sociální patologie – test
18 – Sociální patologie – pracovní list
19 – Komunikace a komunikační proces – prezentace
20 – Komunikace a komunikační proces – test
21 – Komunikace a komunikační proces – pracovní list