PS8 – Sociální komunikace ve zdravotnictví

Autor: Mgr. Ilona Bláhová (1–10), PhDr. Yvetta Pužejová (11–21)

Kontakt: blahova@szscb.cz, puzejova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Verbální a neverbální komunikace – prezentace
02 – Verbální a neverbální komunikace – test
03 – Verbální a neverbální komunikace – pracovní list
04 – Diskuse, rozhovor a asertivita – prezentace
05 – Diskuse, rozhovor a asertivita – test
06 – Diskuse, rozhovor a asertivita – pracovní list
07 – Komunikace s agresivním klientem – prezentace
08 – Komunikace s agresivním klientem – test
09 – Komunikace s agresivním klientem – pracovní list
10 – Komunikace s klientem odlišné kultury – prezentace
11 – Komunikace s klientem odlišné kultury – test
12 – Komunikace s klientem odlišné kultury – pracovní list
13 – Komunikace s dítětem – prezentace
14 – Komunikace s dítětem – test
15 – Komunikace s dítětem – pracovní list
16 – Komunikace s klientem se zdravotním znevýhodněním – prezentace
17 – Komunikace s klientem se zdravotním znevýhodněním – test
18 – Komunikace s klientem se zdravotním znevýhodněním – pracovní list
19 – Komunikace s klienty s mentálním postižením – prezentace
20 – Komunikace s klienty s mentálním postižením – test
21 – Komunikace s klienty s mentálním postižením – pracovní list