Podpora lyžařských výcvikových kurzů

Logo Jihočeský kraj

Název programu:

Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů (dále jen LVK).
Jedná se o neinvestiční dotační program.

Zdůvodnění programu

Dotační program je v souladu s Plánem rozvoje sportu v Jihočeském kraji schváleném usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 129/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018, konkrétně s jeho doporučením podporovat účinné pohybové aktivity školní mládeže, a zároveň se strategickým dokumentem MŠMT Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025.

Výše dotace: max. 5000 Kč na žáka

Poskytnutá dotace ve školním roce

  • 2018/2019 – 35 000 Kč
    2019/2020 – 335 000 Kč