Školní mléko

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF)

I naše škola nabízí od září 2014 pro žáky SŠ možnost nákupu dotovaných mléčných výrobků od firmy Madeta, a.s.  Tyto výrobky jsou za zhruba poloviční cenu, než za kterou se dají koupit v běžném obchodě.

Žáci střední školy mají nárok na jeden výrobek (dotované mléko nebo jogurt nebo smetanový krém) každý vyučovací, resp. provozní den. Nárok na dotované výrobky nemají žáci v období prázdnin, ředitelského volna, apod.

Vlastní objednávku mohou žáci vyřídit na sekretariátu školy, pro vyplnění objednávky mohou použít i elektronický formulář.

Termín objednávky na duben 2017: 19. 4. 2017 do 10 hodin (max. 17 ks)

letak