Prohlubování znalostí o lidském těle a v poskytování laické první pomoci u žáků 5. tříd základních škol

loga

Projekt je dvouletý a nabízí žákům 1. stupně základních škol výukový program se zaměřením na prohloubení základních vědomostí a dovedností navazující na předměty prvouka a přírodověda. Vychází ze školních vzdělávacích programů základních škol.

Těžištěm výukového programu je prohloubení znalostí o lidském těle a v poskytování laické první pomoci žáky 1. stupně základních škol. Výukový program bude probíhat v teoretických a praktických blocích. Při teoretickém bloku budou využity výukové transparentní folie s anatomickými schématy, anatomické obrazy, modely, dataprojektory a notebooky. Při praktickém bloku se využijí resuscitační loutky, torza, sada imitací poranění, signalizátory, defibrilátory, dlahy a spotřební materiál. Pro žáky budou připraveny modelové situace a jejich řešení bude hodnoceno.

Výukový program povedou žáci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické pod vedením lektorů.

Výstupem projektu bude vytvoření výukového programu a prohloubení znalostí žáků 5. tříd základních škol.

Pilotní projekt

V listopadu 2010 proběhl pilotní projekt v ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice. Pilotního projektu se zúčastnilo 60 žáků 5. tříd.

Na závěr proběhlo hodnocení pilotního projektu ze strany žáků a zúčastněných pedagogů. Projekt byl hodnocen kladně, případné nedostatky byly ze strany realizátora odstraněny.

V lednu 2011 je započata realizace projektu v ZŠ Boršov nad Vltavou, účastní se 18 žáků 5. třídy.

Učitelské noviny 3/2012

pomoc1

pomoc2

Udržitelnost

Počet proškolených žáků v rámci udržitelnosti projektu (ZŠ Máj I a ZŠ Boršov nad Vltavou)

  • 2012 – celkem 71 žáků (33 dívek a 38 chlapců)
  • 2013 – celkem 51 žáků (21 dívek a 30 chlapců)
  • 2014 – celkem 77 žáků (40 dívek a 37 chlapců)
  • 2015 – celkem 60 žáků (33 dívek a 27 chlapců)
  • 2016 – celkem 75 žáků (37 dívek a 38 chlapců)