Školení pro školské pracovníky a pracovníky neziskových organizací

Evidenční číslo žádosti: 1086906016

Celkové náklady projektu v Kč: 62 599,42

Výše poskytnutého grantu JčK v Kč: 50 000 Kč, tj. 79,87 %

Školení bylo určeno pro školské pracovníky a pracovníky neziskových organizací, kteří se věnují zájmovým a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.

Kurz první pomoci byl škole akreditován pro pedagogické pracovníky, kteří po úspěšném absolvování získali certifikát. Školení bylo věnováno první pomoci, jejíž znalost a schopnost praktického poskytnutí je životně důležitá. V průběhu 20-ti hodinového kurzu si účastníci oživili teorii a naučili se teorii převést do praxe.

Kurzy proběhli ve dnech 23.3., 25.3., 30.3., 20.4., 22.4.,27.4.,5.10.,12.10.,19.10.2009.

Účastníci si vyzkoušeli a nacvičili základní postupy poskytnutí první pomoci v různých kritických situacích.

Školení proběhlo v odborných učebnách ošetřovatelství na SZŠ a VOŠZ, Husova 3, České Budějovice. Učebny jsou vybaveny modely a přístroji k nácviku první pomoci.

Kurzu se zúčastnilo 70 účastníků, které proškolily kvalifikované odborné učitelky z oboru ošetřovatelství působící na zdejší škole.