Vybudování bezbariérového přístupu – výtahu

Smlouva o poskytnutí dotace: SDO/OEZI/1566/2016

Reg. č.: 14-01-002

Poskytovatel: Jihočeský kraj

Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Rozpočet: 2 005 142 Kč

Dotace: 800 000 Kč

Ukončení projektu: září 2016

Stručný obsah projektu

Projekt obsahuje realizaci osobního výtahu za účelem zajištění bezbariérovosti objektu školy SZŠ a VOŠZ České Budějovice, Husova 3. Z důvodu stávající vnitřní dispozice objektu nelze výtah realizovat ve vnitřních prostorách budovy. Výtahová šachta je navržena jako přístavba k budově. Přístavba je situována na východní fasádě objektu č.p. 555, parcelní číslo: 4410/1 ve dvorní části. Vjezd do dvorní části je z Husovy ulice. Výtahová šachta je navrhována jako samostatný požární úsek. Výtah je navržen jako průchozí se 4 nástupními místy – 0.NP, 1.NP, 2.NP a 3.NP. Spojení výtahu s objektem bude přímé z výtahové kabiny – požární uzávěry jsou řešeny v rámci konstrukce výtahu (výtahové dveře).

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a zpřístupnění vzdělávání žákům a studentům se zdravotním postižením ve škole odstraněním architektonických bariér – vybudováním bezbariérového přístupu do budovy.

Projekt podporuje integraci a inkluzi žáků a studentů s handicapem a  je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje.