Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ a VOŠZ

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014385