Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

loga

Partnerství v projektu SZŠ Tábor

V dnešní rychle se rozvíjející globální ekonomice je nezbytné posilovat u žáků komunikační kompetence v oblasti ICT, které zasahují do všech oblastí lidské činnosti. Projekt je zaměřen na zkvalitnění metod výuky v předmětu ošetřovatelství a ošetřování nemocných tím, že podporuje progresivní vyučovací metody a navrhuje nové moduly výukových mezioborových programů ICT. Moduly jsou zaměřeny na oblast zdravotnické praxe a umožní žákům prohloubit kompetence v oblasti ICT a získat nové kompetence ve vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím ICT. Zároveň umožní ověření získaných kompetencí v praxi zdravotnického zařízení. Díky partnerské spolupráci s jinými školami a nemocnicemi je zajištěna externí evaluace výukových programů, což umožní dosáhnout standardizace metodického a výukového programu v rámci kraje. Po ukončení projektu předpokládáme, že navržený a ověřený výukový program bude zařazen do standardní vzdělávací nabídky středních zdravotnických škol Jihočeského kraje.

Základní informace o projektu (formát PDF)

Informační leták k projektu (formát PDF)

ŘÍJEN 2010

 • schůzka realizačního týmu B – předání informací ze schůzky manažerů projektu
 • fotodokumentace
 • označení majetku v rámci publicity projektu (samolepky, loga)

LISTOPAD – PROSINEC 2010

 • studium odborných materiálů k projektu + připomínkování
 • seznámení se s odborným materiálem AKORD v PC dle manuálu
 • práce na odborném textu
 • tvorba tematických plánů
 • schůzka s hlavním odborným řešitelem – SZŠ Tábor

LEDEN 2011

 • konzultace s vedoucím odborným řešitelem
 • zpracování tematických plánů
 • rozvržení odborného textu

ÚNOR 2011

 • tvorba odborných textů pro společná skripta k programu AKORD

BŘEZEN – ČERVEN 2011

 • fotodokumentace práce studentů v programu AKORD při výuce ošetřovatelských předmětů dle tematických plánů

ČERVENEC – SRPEN 2011

 • příprava na nový školní rok
 • kontrola a aktualizace použité ICT

ZÁŘÍ 2011 – ČERVEN 2012

 • práce s programem a odbornými texty při výuce ošetřovatelských předmětů
 • průběžné hodnocení přínosu projektu