Zpřístupnění ICT žákům mimo vyučování

loga

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0026

Projekt je dvouletý a je určen pro všechny žáky školy.

V rámci autoevaluace bylo zjištěno, že ještě jedna třetina žáků nemá doma počítač a tím je vůči ostatním značně znevýhodněna. Cílem projektu je tedy širší zpřístupnění ICT multimediální techniky a internetu žákům mimo vyučování a zvýšení jejich ICT gramotnosti formou vzdělávacích modulů zaměřených na jednotlivé oblasti ICT – využívání internetu a práci s multimédii (grafika, zvuk a video). S rostoucí dostupností multimediální techniky je o tuto oblast mezi žáky velký zájem a ve výuce ICT není prostor pro hlubší seznámení se s touto problematikou. Vzhledem k plnému vytížení ICT učebny bylo zvoleno následující řešení – vybudování internetové místnosti a vytvoření mobilní multimediální učebny pro školení.

Projekt je vhodným doplňkem k výuce předmětu ICT, který dále rozšiřuje, a umožňuje žákům přístup k ICT a hlubší seznámení s vybranými oblastmi ICT mimo vyučování.

Klíčové aktivity

Klíčové aktivity budou realizovat zaměstnanci školy.

 1. Řízení a administrace projektu (celé období)
 2. Stavební úpravy prostoru pro internetovou místnost (únor až červen 2009)
 3. Vybavení internetové místnosti (březen až srpen 2009)
 4. Vytvoření mobilní multimediální učebny (únor až srpen 2009)
 5. Tvorba vzdělávacích modulů a studijních materiálů pro školení (únor až srpen 2010)
 6. Realizace vzdělávacích modulů pro žáky (září 2009 až červen 2010, září 2010 až leden 2011)
 7. Publicita projektu (celé období)

Postup realizace projektu

Únor 2009 až květen 2009

 • zahájení projektu
 • seznámení se změnami v projektu
 • upřesnění harmonogramu projektu
 • zprovoznění bezdrátového připojení
 • zahájení prací na studijních materiálech
 • výběr firem pro stavební úpravy internetové místnosti (počítačová síť, úpravy stěn)
 • provedení stavebních úprav, vymalování, vytvoření rozvodu elektrické a počítačové sítě
 • nákup počítačových stolů a kancelářských židlí pro internetovou místnost
 • výběr počítačové techniky pro internetovou místnost – technologie tenkých klientů

Červen 2009 až srpen 2009

 • dokončení internetové místnosti – zapojení jednotlivých tenkých klientů, instalace serveru, zprovoznění počítačové sítě
 • práce na studijních materiálech
 • zjišťování nabídek na realizaci mobilní učebny
 • zjišťování nabídek na tisk studijních materiálů
 • příprava informačního letáčku pro žáky a rodiče
 • obsah úvodního proškolení a prvního bloku školení

Září 2009 až listopad 2009

 • zprovoznění internetové místnosti
 • výběrové řízení pro nákup ICT pro vytvoření mobilní učebny, nákup a její zprovoznění
 • distribuce informačního letáčku pro žáky a rodiče
 • zahájení cyklu základního proškolení žáků tříd
 • zahájení vzdělávacího modulu Počítačová grafika a digitální fotografie
 • práce na studijních materiálech

Prosinec 2009 až únor 2010

 • využívání internetové místnosti proškolenými žáky školy
 • dokončení zprovoznění mobilní učebny
 • pokračování cyklu základního proškolení žáků tříd
 • dokončení vzdělávacího modulu Počítačová grafika a digitální fotografie
 • zahájení vzdělávacího modulu Práce se zvukem
 • úprava studijních materiálů do výsledné podoby a jejich průběžné testování

Březen 2010 až květen 2010

 • využívání internetové místnosti proškolenými žáky školy
 • dokončení cyklu základního proškolení žáků tříd
 • realizace vzdělávacího modulu Práce se zvukem
 • průběžné testování studijních materiálů a jejich úprava do výsledné podoby

Červen 2010 až srpen 2010

 • využívání internetové místnosti proškolenými žáky školy
 • dokončení vzdělávacího modulu Práce se zvukem
 • kontrola internetové místnosti a mobilní učebny před novým školním rokem
 • příprava vzdělávacího modulu Zpracování videa na počítači
 • dokončení testování studijních materiálů a jejich úprava do výsledné podoby
 • příprava výběrového řízení pro tisk studijních materiálů

materialy

Září 2010 až listopad 2010

 • využívání internetové místnosti proškolenými žáky školy
 • příprava a realizace vzdělávacího modulu Zpracování videa na počítači
 • výběrové řízení pro tisk studijních materiálů a vlastní tisk studijních materiálů
 • základního proškolení nových žáků prvních ročníků

Prosinec 2010 až únor 2011

 • dokončení vzdělávacího modulu Zpracování videa na počítači
 • využívání internetové místnosti proškolenými žáky školy
 • zhodnocení celého projektu
 • vypracování a úprava článku o projektu
 • výběr a objednávka propagačních materiálů a jejich předání proškoleným žákům
  • aktovka
  • přívěšek na klíče se svítilnou
  • bloček s propisovačkou

Březen 2011 až červenec 2011

 • využívání internetové místnosti proškolenými žáky školy
 • využití studijních materiálů ve výuce
 • dokončení a zveřejnění článku o projektu v Učitelských novinách
 • celkové dokončení projektu

Učitelských novinách

Výstupy projektu (mimo monitorovací indikátory)

 • internetová místnost pro žáky – hojně využívaná žáky během celého dne
 • příručka Studijní materiály – tištěná příručka byla žákům předána v průběhu projektu v rámci základního proškolení, pro nově příchozí žáky je nyní k dispozici v elektronické podobě

Udržitelnost projektu

 • v období od 1.8.2011 do 31.7.2012 bylo proškoleno 127 nově příchozích žáků (z toho 107 dívek a 20 chlapců)
 • v období od 1.8.2012 do 31.7.2013 bylo proškoleno 138 nově příchozích žáků (z toho 127 dívek a 11 chlapců)
 • v období od 1.8.2013 do 31.7.2014 bylo proškoleno 146 nově příchozích žáků (z toho 130 dívek a 16 chlapců)
 • v období od 1.8.2014 do 31.7.2015 bylo proškoleno 131 nově příchozích žáků (z toho 117 dívek a 14 chlapců)
 • v období od 1.8.2015 do 31.7.2016 bylo proškoleno 142 nově příchozích žáků (z toho 122 dívek a 20 chlapců)