Odborná školení a tvorba nového výukového materiálu pro obory Asistent zubního technika

loga

V oboru zubní technik již několik desítek let nevznikl žádný aktualizovaný výukový materiál. Původní výukové materiály jsou v dnešní době již velmi zastaralé, neaktuální a pro nové výukové metody jen těžko použitelné.

Cílem projektu bude vytvoření nových výukových materiálů, jež budou použitelné ve školách s výukou oboru zubní technik, které budou připraveny společně s využitím interaktivních tabulí.

Klíčovou aktivitou bude absolvování šesti akreditovaných odborných školení pro jedenáct učitelů odborných praktických předmětů.

Dalším cílem budou školení pro čtyři odborné učitele, kteří se hlouběji seznámí s problematikou tvorby výukových materiálů pro využití na interaktivní tabuli.

Posledním cílem bude vytvoření šesti nových výukových materiálů s využitím podkladů z absolvovaných odborných školení.

Učitelé odborných předmětů budou vytvořený materiál využívat ve svých hodinách.

Výběrové řízení

Postup realizace projektu

Březen 2011 až červen 2011

 • Upřesnění harmonogramu projektu
 • Sestavení realizačního týmu
 • Seznámení realizačního týmu s průběhem projektu, klíčovými indikátory a zamýšlenými výstupy z projektu
 • Vyhlášeno a uskutečněno výběrové řízení na dodavatele odborných školení
 • Zajištění ubytování a dopravy na odborná školení
 • Příprava materiálů pro tvorbu nových výukových materiálů
 • Zajištění publicity projektu v prostorách školy a na www stránkách školy
 • Příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele vybavení projektu

Červenec 2011 až říjen 2011

 • Vyhlášeno a uskutečněno výběrové řízení na dodavatele vybavení projektu
 • Realizace odborných školení – Zásuvné spoje MK, Teleskopické náhrady, Protetika a implantáty
 • Realizace školení pro tvorbu nového interaktivního výukového materiálu
 • Zakoupení vybavení projektu
 • Získávání materiálů pro tvorbu výukového materiálu na odborných školeních
 • Zpracovávání získávaného materiálu (fotomateriál, videomateriál, teorie)

Listopad 2011 až únor 2012

 • Realizace odborných školení – Skeletové náhrady, Hybridní náhrady, Celokeramické náhrady
 • Získávání materiálů pro tvorbu výukového materiálu na odborných školeních
 • Zpracovávání získávaného materiálu (fotomateriál, videomateriál, teorie)
 • Tvorba nových výukových materiálu

Březen 2012 až květen 2012

 • Zpracovávání získávaného materiálu (fotomateriál, videomateriál, teorie)
 • Úprava šablony pro nové výukové materiály
 • Tvorba nových výukových materiálů
 • Vydání tištěného článku o realizaci projektu v rámci jeho publicity
 • Vytvoření banneru informujícího o realizaci projektu a jeho umístění ve škole

banner

Červen 2012

 • Ověření vzniklých materiálů ve výuce
 • Finální úprava vzniklých materiálů
 • Ukončení projektu