Veřejné zakázky

2017

Terénní úpravy a přístavba přístřešku

Dodávka výukového materiálu pro zubní techniky

2016

Vybudování bezbariérového přístupu – výtahu

Výměna oken v budově SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice

2015

Dodávka 14 ks počítačů

Dodávka šatních skříněk

Rekonstrukce šaten

Zahraniční odborné školení pedagogických pracovníků oboru AZT

Úprava prostor Balneo

Oprava havarijního stavu podlahy v tělocvičně

2014

Dodávka tonerů

Dodávka černobílého kopírovacího stroje

Oprava střechy přístavby školy

Dodávka přístupového systému

Dodávka 3D skeneru

2013

SZŠ a VOŠZ České Budějovice – dodávka multimediální techniky

Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky – SZŠ a VOŠZ České Budějovice – dodávka multimediální techniky

Výzva k podání nabídky – Dodávka učebních pomůcek pro projekt OP VKDodatek

Malby a nátěry učeben, chodeb a schodiště

Oprava zatékání u atik a montáž protisněhové zábrany

Dodávka barevného kopírovacího stroje

2012

Dodávka a montáž automatické brány

Úprava venkovní plochy