Veřejné zakázky

2018

Nákup spektrofotometru

Dodávka materiálu pro zubní techniky

Nákup polymeračního přístroje

Vybavení nových učeben nábytkem

2017

Terénní úpravy a přístavba přístřešku

Dodávka výukového materiálu pro zubní techniky

Dodávka kovů pro zubní techniky

Dodávka spotřebního materiálu pro zubní techniky

Spotřební materiál pro ZT_11_2017

Dodávka materiálu pro AZT

Ubytování a stravování LVVZ 2018

Technický dozor

2016

Vybudování bezbariérového přístupu – výtahu

Výměna oken v budově SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice