Vyhlášení přijímacího řízení pro VOŠ – školní rok 2019/2020

Pro školní rok 2019/20 budeme na VOŠZ přijímat uchazeče v těchto oborech vzdělání:

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka

53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Formulář přihlášky ke vzdělávání na VOŠ