Přijímací řízení pro VOŠ – školní rok 2020/2021

Pro školní rok 2020/21 budeme na VOŠZ přijímat uchazeče v těchto oborech vzdělání:

Formulář přihlášky ke vzdělávání na VOŠ