Vyhlášení přijímacího řízení pro VOŠ – školní rok 2018/2019

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra a druhého kola přijímacího řízení pro obor Diplomovaný zubní technik pro školní rok 2018/2019.

Přijímat se budou pouze řádně vyplněné a podepsané přihlášky s rodným číslem uchazeče, známky na zadní straně přihlášky musí být potvrzeny ze střední školy.

Na přihlášku je potřeba nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být formulace:  „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.“ Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vracena zpět k doplnění.

Termín odevzdání přihlášky je 14. září 2018.

Formulář přihlášky ke vzdělávání na VOŠ

Tematické okruhy a literatura pro přijímací zkoušku DZT