Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice, Husova 3 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 a jednotná kritéria takto:

Obor vzdělání Počet otevíraných tříd Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
Praktická sestra
(53-41-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
pracoviště České Budějovice
2 60
Praktická sestra
(53-41-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
detašované pracoviště Prachatice
(výuka probíhá na VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice)
 1  25
Praktická sestra
(53-41-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
detašované pracoviště Strakonice
(výuka probíhá na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice)
 1  25
Asistent zubního technika
(53-44-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
1 24
Masér sportovní a rekondiční
(69-41-L/02)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
1 30
Zdravotnické lyceum
(78-42-M/04)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
1 30

Přihlášení

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na přihlášku na obor praktická sestraasistent zubního technikamasér sportovní a rekondiční je potřeba nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být formulace: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.

U oboru praktická sestra je potřeba uvést, o jaké pracoviště ke vzdělávání má uchazeč zájem – České Budějovice, detašované pracoviště Prachatice nebo detašované pracoviště Strakonice. Jednotná přijímací zkouška bude pro všechna pracoviště probíhat na škole v Českých Budějovicích (SZŠ a VOŠZ, České Budějovice, Husova 3).

Uchazeč odevzdá řediteli SZŠ a VOŠZ České Budějovice přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2019. Týká se všech oborů (i detašovaných pracovišť).

Kritéria přijímacího řízení

Praktická sestra – pracoviště České Budějovice

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 12. a 15. dubna 2019
 • Přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Praktická sestra – detašované pracoviště na VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 12. a 15. dubna 2019
 • Přijímáno bude prvních 25 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Praktická sestra – detašované pracoviště na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 12. a 15. dubna 2019
 • Přijímáno bude prvních 25 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Asistent zubního technika

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 5 bodů, celkem max. 15 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………5 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,025 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Výsledek školní přijímací zkoušky – zkouška zručnosti (max. 45 bodů). Nejedná se o talentovou zkoušku, přihlášky se podávají do 1. března 2019. Pro úspěšné splnění zkoušky je nutné získat minimálně 18 bodů. Při nesplnění zkoušky zručnosti nemůže být uchazeč přijat ke vzdělávání.
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 12. a 15. dubna 2019
  • Školní přijímací zkouška – 16. a 17. dubna 2019
 • Přijímáno bude prvních 24 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek školní přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Masér sportovní a rekondiční

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 10 bodů, celkem max. 30 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………10 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,05 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Výsledek školní přijímací zkoušky – zkouška tělesné zdatnosti (max. 30 bodů). Pro úspěšné splnění zkoušky je nutné získat minimálně 12 bodů. Při nesplnění zkoušky zručnosti nemůže být uchazeč přijat ke vzdělávání.
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 12. a 15. dubna 2019
  • Školní přijímací zkouška – 16. a 17. dubna 2019
 • Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek školní přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Zdravotnické lyceum

 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 12. a 15. dubna 2019
 • Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky

Další informace »

Cizinci

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Legislativa

Přijímací řízení upravuje:

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

V Českých Buějovicích dne 7. ledna 2019

PhDr. Karel Štix, v. r.
ředitel školy