Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice, Husova 3 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 a jednotná kritéria takto:

Obor vzdělání Počet otevíraných tříd Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
Praktická sestra
(53-41-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
pracoviště České Budějovice
2 60
Praktická sestra
(53-41-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
detašované pracoviště Prachatice
(výuka probíhá na VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice)
 1  25
Praktická sestra
(53-41-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
detašované pracoviště Strakonice
(výuka probíhá na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice)
 1  25
Laboratorní asistent
(53-43-M/01)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
1 30
Asistent zubního technika
(53-44-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
1 24
Zdravotnické lyceum
(78-42-M/04)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
1 30

Přihlášení

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na přihlášku na obor praktická sestra, laboratorní asistentasistent zubního technika je potřeba nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být formulace: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru …

U oboru praktická sestra je potřeba uvést, o jaké pracoviště ke vzdělávání má uchazeč zájem – České Budějovice, detašované pracoviště Prachatice nebo detašované pracoviště Strakonice. Jednotná přijímací zkouška bude pro všechna pracoviště probíhat na škole v Českých Budějovicích (SZŠ a VOŠZ, České Budějovice, Husova 3).

Uchazeč odevzdá řediteli SZŠ a VOŠZ České Budějovice přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 2. března 2020. Týká se všech oborů (i detašovaných pracovišť).

Vzor vyplněné přihlášky

Kritéria přijímacího řízení

Praktická sestra – pracoviště České Budějovice

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 14. a 15. dubna 2020
 • Přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Praktická sestra – detašované pracoviště na VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 14. a 15. dubna 2020
 • Přijímáno bude prvních 25 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Praktická sestra – detašované pracoviště na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 14. a 15. dubna 2020
 • Přijímáno bude prvních 25 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Laboratorní asistent

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
  • Bodové hodnocení
   • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
    • výpočet bodů za jedno pololetí
     • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
     • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
   • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
   • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
  • Termíny
   • Jednotná přijímací zkouška – 14. a 15. dubna 2020
  • Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
  • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Asistent zubního technika

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 5 bodů, celkem max. 15 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………5 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,025 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Výsledek školní přijímací zkoušky – zkouška zručnosti (max. 45 bodů). Nejedná se o talentovou zkoušku, přihlášky se podávají do 2. března 2020. Pro úspěšné splnění zkoušky je nutné získat minimálně 18 bodů. Při nesplnění zkoušky zručnosti nemůže být uchazeč přijat ke vzdělávání.
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 14. a 15. dubna 2020
  • Školní přijímací zkouška – 16. a 17. dubna 2020
 • Přijímáno bude prvních 24 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek školní přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

Další informace »

Zdravotnické lyceum

 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)
  • Celkový počet bodů: max. 160 bodů
 • Termíny
  • Jednotná přijímací zkouška – 14. a 15. dubna 2019
 • Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky

Další informace »

Cizinci

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Legislativa

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné ve středu 29. dubna 2020 v úředních hodinách (8:00–10:00, 13:00–14:00 hod.) v kanceláři školy SZŠ a VOŠZ, České Budějovice, Husova 3 – 1. patro, místnost 104.

Přijímací řízení upravuje:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 

V Českých Buějovicích dne 24. října 2019

PhDr. Karel Štix, v. r.
ředitel školy