Profesní rozvoj pedagogů SZŠ a VOŠZ České Budějovice

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006973