Volný den z rozhodnutí ředitele školy

Pondělí 7. 5. 2018

Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji z organizačních důvodů

volno z rozhodnutí ředitele školy

žákům střední školy, studentům vyšší odborné školy a pedagogickým zaměstnancům v rozsahu jednoho pracovního dne (pondělí, 7. května 2018) z organizačních důvodu (jediný pracovní den mezi svátkem a víkendem).

Pracovníci technického a hospodářského úseku mohou v tento den čerpat řádnou dovolenou.

PhDr. Karel Štix, ředitel školy, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Č. Budějovicích 7. 5. 2018                                                PhDr. Karel Štix, ředitel školy, v. r.