Sbírková akce „Život dětem“

Jako každý rok se na naší škole 22. 3. 2018 uskutečnila jarní sbírková akce „Život dětem“. Třída ZDA 3.A vybírala peníze na podporu vážně nemocných dětí. Výtěžek 17 890 Kč  bude použit na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy a rehabilitačních pobytů.

Mgr. Hana Rybáková

Poděkování