Informační schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1. ročníků

Ředitel SZŠ a VOŠ zdravotnické České Budějovice, Husova 3, České Budějovice, zve rodiče a zákonné zástupce přijatých žáků 1. ročníků do oborů vzdělání: praktická sestra, asistent zubního technika, masér sportovní a rekondiční a zdravotnické lyceum na informační schůzky, které se budou konat dne

  • 24. června 2019 (pondělí) v 15:30 hodin v prostorách velké tělocvičny SZŠ a VOŠ zdravotnické České Budějovice, Husova 3, České Budějovic pro obory: praktická sestra (pracoviště České Budějovice), asistent zubního technika, masér sportovní a rekondiční a zdravotnické lyceum
  • 25. června 2019 (úterý) v 15:30 hodin v prostorách VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice pro obor praktická sestra – detašované pracoviště Prachatice
  • 26. června 2019 (středa) v 15:30 hodin v prostorách VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice pro obor praktická sestra – detašované pracoviště Strakonice

Na schůzce budou poskytnuty informace o výuce cizích jazyků, sportovních kurzech, přiřazení žáků do jednotlivých tříd, nákupu učebních pomůcek, stravování, ubytování, specifických potřebách žáků, organizaci školního roku apod.

Předpokládáme, že je ve vlastním zájmu rodičů a zákonných zástupců se této schůzky zúčastnit.

V Č. Budějovicích 11. 6 . 2019                                      PhDr. Karel Štix, ředitel školy, v.r.