Školení Bazální stimulace pro odborné učitele

Ve dnech 7.-8.12 2018 se naši odborní učitelé ošetřovatelství účastnili odborného vzdělávacího kurzu Bazální stimulace, financovaného z Evropského fondu OP VVV pro profesní rozvoj pedagogů SZŠ a VOŠZ.

Jedná se o ojedinělý, pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který zahrnuje prvky základní ošetřovatelské péče, komunikace a rehabilitačních technik pomáhající v péči o pacienty s poruchami vědomí, kombinovaným postižením, nebo s demencí aj. Bazální stimulace je součástí vzdělávacího kurikula na zdravotnických školách a získané teoretické vědomosti i praktické dovednosti učitelé a učitelky jistě zařadí do oblasti vzdělávání a odborné přípravy v ošetřovatelských oborech.

Děkujeme lektorce Mgr. Chmelařové Vilmě z IBS za zajímavé a interaktivní vedení kurzu.

Mgr. Ilona Bláhová