Spolupráce s DePaul University Chicago

Studenti naší školy spolupracují se studenty v Chicagu!!

Již několik let naše škola udržuje partnerské vztahy s Fakultou ošetřovatelství De Paul University v Chicagu. Studenti z Ameriky každoročně navštěvují naši školu, kde je pro ně připraven několikadenní program zaměřený na poznávání nejen naší středoevropské kultury, ale také jsou seznámeni s naprosto odlišným zdravotně sociálním systémem v ČR a způsobem přípravy a vzdělávání českých sester. Letos jsme se tuto zahraniční spolupráci rozhodli rozšířit o „On line kurz Etiky“ pro studenty VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra 2. ročníku.  Etika je totiž obor zařazený do kurikula obou škol a nezbytný v přípravě zdravotních sester jak v České Republice tak i v USA. On line kurz byl zahájen již od 7. 2. 2018 a probíhá pod vedením Mgr. Bláhové. Jedná se o čtyřtýdenní modul, během kterého  spolupracují studenti ošetřovatelství  z naší školy a a studenti z De Paul University v Chicagu.  Předmětem kurzu jsou vybraná témata – etické otázky, ke kterým si studenti  obou škol vyměňují  informace a mají o nich i následně možnost mezi sebou elektronicky diskutovat.   Našim studentům kurz umožňuje poznat nejen odlišný zdravotní systém a odlišné postavení a role sestry v Americe, ale také objevit rozdíly a shody v etických přístupech v obou zemích v oblastech významných společenských témat ( adopce, sňatky homosexuálů, asistovaná reprodukce, práva otců… atd. ). A další neopomenutelnou a přidanou hodnotou tohoto kurzu je, že naši studenti rozvíjejí i svou jazykovou dovednost. Celý kurz je totiž veden v angličtině.  On line kurz bude končit  7.3.2018 a všichni naši studenti, kteří se kurzu zúčastní, obdrží certifikát z De Paul University o jeho absolvování.  Pevně věříme, že kurz získá u našich studentů oblibu, bude kladně hodnocen.

Mgr. Ilona Bláhová