Termíny komisionálních zkoušek za 2. pololetí 2016/17

Zkoušky pro stanovení klasifikace

  • úterý 29. srpna 2017

Opravné zkoušky

  • středa 30. srpna 2017
  • čtvrtek 31. srpna 2017