Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ – obor diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.)