Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Podmínky pro přijetí uchazečů do oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1., zkrácená forma denní vzdělávání

Podmínky pro přijetí uchazečů do oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra (kombinované vzdělávání) 53-41-N/1., zkrácená forma vzdělávání

Obsah modulů a doporučená literatura pro přijímací zkoušky na zkrácenou formu vzdělávání

Potvrzení o počtu absolvovaných hodin ošetřování nemocných a souvislé odborné praxe na střední škole

Přihláška ke vzdělávání