Výsledkový portál žáka

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky.

Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, jeho následném souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

Výsledkový portál žáka naleznete na stránkách https://vpz.cermat.cz

Abyste mohli portál využívat, je potřeba provést registraci a udělit souhlas se zasílánim dokumentů.

Postup registrace a udělení souhlasu