Výsledky přijímacího řízení VOŠ – náhradní termín

Výsledek přijímacích zkoušek na obor Diplomovaná dentální hygienistka (53-41-N/3.) po náhradním termínu