Žádosti o přezkum

Školský zákon vám dává možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou podání písemné žádosti.

Pokud máte pochybnosti o správnosti výsledku svého didaktického testu, můžete podat žádost o přezkum na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost je možné podat nejpozději do 4. června 2019.

Totožný termín platí i pro podání žádostí o přezkum písemných prací. Na rozdíl od didaktických testů se však žádost o přezkum písemných prací zasílá místně příslušnému krajskému úřadu nebo magistrátu.

Stejně tak se místně příslušnému krajskému úřadu nebo magistrátu zasílá žádost o přezkum ústních a profilových zkoušek, nejzazším termínem je datum 1. července 2019.

Ministerstvo školství, krajský úřad nebo magistrát vám zašlou vyrozumění nebo rozhodnutí ve věci žádosti o přezkum do 30 dnů od doručení žádosti.

Nezasílejte žádosti o přezkum do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu). Vyřízení žádosti o přezkum Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání věcně nepřísluší. Centrum není institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat. Žádost vám v takovém případě bude vrácena a může se stát, že poté nestihnete žádost na MŠMT/krajský úřad odeslat včas.

Formuláře pro podání žádosti o přezkum naleznete na www.novamaturita.cz