Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup počítačů – vybavení půdních učeben“

Zadavatel dle bodu X Výzvy k podání cenových nabídek RUŠÍ výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup počítačů -vybavení půdních učeben„.