Zrušení přijímacího řízení pro obor Diplomovaná dětská sestra

Z důvodů neukončeného legislativního procesu zápisu oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra do rejstříku škol a nízkého počtu přihlášených uchazečů rozhodl ředitel SZŠ a VOŠ zdravotnické, Husova 3, České Budějovice, zrušit přijímací řízení pro tento obor ve školním roce 2018/2019.

Tříleté vzdělávání v oboru Diplomovaná dětská sestra ukončeného absolutoriem bude zájemcům nabídnuto pro školní rok 2019/2020.

V Č. Budějovicích 24. 8. 2018

PhDr. Karel Štix, ředitel školy, v. r.