Pozastavení konání akcí mimo školu

Ředitel školy pozastavuje konání veškerých akcí mimo školu během 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021.