Diplomovaná dětská sestra

PO 12 LETECH OPĚT PŘIPRAVUJEME OTEVŘENÍ OBORU DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE!!!

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRÁVĚ PROCHÁZÍ AKREDITAČNÍM ŘÍZENÍM NA MINISTERSTVU ZDRAVOTNICTVÍ A MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ. 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU PŘIJETÍ JE UKONČENÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU POVOLÁNÍ DĚTSKÉ SESTRY PRAKTICKÝM LÉKAŘEM.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ DĚTSKÉ SESTRY SE ZÍSKÁVÁ PODLE §5a, ODST. 1b ZÁKONA Č. 201/2017 SB., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O PODMÍNKÁCH A UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ Č. 96/2004 S

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA TEL. 387 023 014.